Mecanum Tekerlekler


Normal bir tekerleğin sahip olduğu tüm sınırlamaları ortadan kaldırır, aracın her yöne hareket edebilmesini sağlar, adeta  tekerleğin yeniden yorumudur. Ana gövdenin çevresinde bulunan birbirinden bağımsız ve gövedeye 45 derecelik bir açıyla tutturulmuş küçük tekerleklerden meydana gelir. Mecanum tekerlek bir araba gibi dört tekerlikli bir yapıda kullanıldığında dönüş yönlerinin ve hızlarının farklı kombinasyonları, aracın iki boyutlu düzlemde her yöne hareket edebilmesini sağlar. Böylece yeni fikirler üretebilmeniz için sınırlarınızı genişletir. Forkliftler, hareketli robotlar, bantsız konveyor sistemleri, hassas pozisyonlama ve hareket gerektiren durumlarda kullanılabilir. Mecanum tekerlekle tasarlanmış araçların kendi ekseni etrafında dönebiliyor ve her yöne hareket edebiliyor olması ağır parçaların taşınması ve yerlerine yerleştirilmesi amacıyla kullanılabilmesini sağlamaktadır. Örneğin; uçak motorlarının uçak gövdesine hassas bir şekilde yerleştirilmesi amacıyla mecanum tekerlekli liftler kullanılmaktadır.


Gallery